a234427612f94000.jpg   

 

 

 

一顰一笑一傷悲,一生痴迷一世醉。一蹉一嘆一輪回,一寸相思一寸灰。

創作者介紹

Hello I am SÜnny

SÜnnÿ❀桑妮 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()